Päivi-Marjatta Marjo

Olen koulutukseltani psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, sertifioitu Mind Body Bridging -terapeutti, sensomotorinen psykkoterapeutti (vaihe 1), työnohjaaja ja opettajan pedagogisen pätevyyden omaava kouluttaja.

Olen myös taideterapeutti ja voin soveltaa taideterapiaa osana kognitiivista psykoterapiaa tai erikseen yksilöille ja ryhmille.

Sovellan kognitiivista psykoterapiaa integroiden mm. hot-terapiaa, myötätuntosuuntautunutta psykoterapiaa, skeematerapiaa ja erilaisia mielen ja kehon yhteistyötä vahvistavia menetelmiä kuten Mind -Body Bridging-menetelmää. Lyhytterapiaan minulla on pitkä koulutus terapiakoulutukseni sisällä.

 

Olen hyväksyvä, lämmin  joustava ja asiakasta arvostava terapeutti. Tuon terapiaan laajan menetelmäosaamiseen napakasti ja luovasti.Käytän paljon erilaisia harjoituksia ja annan kotitehtäviä -mutta tärkeintä psykoterapiassa on itse terapiasuhde.

paivi.marjo@gmail.com p. 040 8114723

Tarjoan lyhyitä konsultaaioita ja psykoterapian arviointia, strukturoitua lyhytterapiapakettia lieviin ja keskivaikeisiin oreisiin sekä pitkäkestoista psykoterapiaa. Toteutan psykoterapiaa myös tietosuojatun videopohjaisen internetyhteyden avulla, johon olen jo pitkään perehtynyt. Lisäksi tarjoan vanhempainohjausta ja työnohjausta sekä räätälöityjä koulutuspaketteja esimerkiksi etätyönohjauksesta, etäterapiasta, stressinkäsittelystä ja myötätunnosta.

Tyypillisiä asiakkaiden pulmia ovat olleet mm. masennus, uupumus, ahdistus, unettomuus, elämänkriisit, kaksisuuntainen mielialahäiriö,  traumat ja erilaiset persoonallisuushäiriöt ja alttius psykoottiseen oireilun. Olen työskennellyt paljon erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.erilaiset persoonallisuushäiriöt ja alttius psykoottiseen oireiluun. Olen työskennellyt paljon erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.

Terapiatapaamisissa teen keskustelun lisäksi erilaisia toiminnallisia ja kehollisia sekä mielikuvaharjoituksia, joiden avulla avulla opetellaan uudenlaista suhdetta omiin tunteisiin, ajatuksiin ja kokemuksiin. Näistä esimerkkinä hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmaan perustuvat harjoitteet sekä erilaiset muut kehon ja mielen yhteistyötä tukevat harjoitukset sekä rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset.Integroin tarvittaessa myös taidetyöskentelyä osana terapiaprosessia.

Kognitiivisessa terapiassa voi vahvistaa useita keinoja, jotka helpottavat esimerkiksi jännittämis- ja ahdistusoireita, mielialan säätelyä, rauhoittumista ja rentoutumista sekä keskittymistä.Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uusia toimintatapoja sekä hyödynnetään monia käyttäytymisterapian työtapoja. Asiakas saa usein harjoituksia myös itsehoidollisesti kotiin toteutettavaksi.

 

Kognitiivisen psykoterapian koulutukseni hyödyntämisen ohella teen psykoterapiaa integratiivisesti hyödyntäen useita eri menetelmiä 

 

Tarjoan myös yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös etätyönohjauksena eli tietosuojatun ohjelman välityksellä internetin avulla.

Myötätunnon Tilassa lisäkseni vastaanottoa pitävät säännöllisesti osiaalityöntekijä, perheterapeutti Eija Helminen.Eijalla on erikseen oma esittely. 

 • P

 • Eija Helminen

  Psykoterapeutti
  Kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijä

  p. 050-549 35 70
  eijahelm@hotmail.com

  Tarjoan yksilö-, pari- ja perheterapiaa, Vanhemman ohjantaa, myös kelan vaikeavammaisuuden perusteella

  Lapsikeskeistä eroneuvontaa

  Yksittäisiä konsultaatio/kartoitustapaamisia

  Minulla on vankka kokemus aikuisten, vanhempien, parien ja eri-ikäisten lasten tukemisessa.

  Olen työskennellyt sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ja perheneuvojana. Toimin lisäksi perheasioiden sovittelijana ja asiantuntijana käräjäoikeuden Follo-sovitteluissa.

  Työskentelytapani on asiakkaan tarpeista lähtevä ja voimavarakeskeinen.

  Tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi opetella läpi elämän.

  Jo yksikin tapaamiskerta voi auttaa selkeyttämään tilannettasi.

  Minulla on kela-pätevyys perheterapiassa ja vanhemman ohjannassa
  sekä olen kelan vaikeavammaisten sopimuspsykoterapeutti.