Palveluihin kuuluvat

  • lyhytaikainen psykologin konsultaatio
  • lyhytterapia
  • pitkäkestoinen psykoterapia
  • työnohjaus
  • koulutukset

Kaikkia palveluita tarjotaan myös Internetin kautta.

Harkitessasi psykoterapiaan hakeutumista, voi olla hyvä arvioida etukäteen tarvittava ajankäyttö kulkuyhteyksineen sekä taloudelliset resurssit itsemaksettavaan osuuteen.  Lisätietoa psykoterapiaan hakeutumisesta yleisellä tasolla löytyy esim. Mielenterveystalon sivuilta psykoterapiaan hakeutuvan oppaasta.

paivi.marjo@gmail.com